12 Jan
12Jan

בימים לא פשוטים אלה אנו חווים התעוררות של אנשים רבים למהותם הרוחנית.  
ההתעוררות היא התהליך שהאנושות תעבור, היכולת להשיל את הקליפות,
האמונות הישנות, זווית הראיה הצרה, היכולת להתחבר ליעוד שלנו, למהות השלמה.
ההתעוררות תביא אותנו לגלוי השלם של מי שאנו.
בתהליך האמנותי שלי אני מתחברת לחוויה, לריפוי של הנושא,
מביאה לידי ביטוי את הכאב , הפחד העולה, ומאפשרת לאנרגיית ריפוי לעבור דרכי, להיספג בציור.
סדרת הציורים שלי בתערוכה זו "התעוררות" מתחילה מהציור שצויר עבור הספר שלי "אבני החכמה" ,
המדבר על "מי אנחנו ולאן אנו הולכים"
דרך יצירת ריפוי לנושא המלחמה והאלימות, שחרור הפחד והכעס, התעוררות  והתחברות לאנרגיית החמלה,
בציורים:
"ריפוי המלחמה והאלימות"- אנרגיית השמש,
"התעוררות"
"אנרגיית החמלה".
"מה שבעליונים בתחתונים" 
הציורים משפיעים על הסביבה ואנשים ומשנים תדרים. 

הציורים ואני עוברים תהליכים עמוקים של שחרור וריפוי.
המוטו שלי הוא : "מה שנמצא בחיי נמצא בתוכי, כשאני מרפאה את זה אצלי, אני מרפאה את זה בחוץ". 
זאת הדרך שלי להשפיע ולשנות את אותם חלקים במציאות שלנו שמביאים לנו עוד ועוד כאב וסבל
כי כולנו אחד. תת המודע הקולקטיבי מחובר ומחבר בינינו, הריפוי אצלי מרפא את הכלל , ולהיפך.

הנושאים בציוריי מבטאים את עוצמתו ואינסופיותו של הטבע.
ההתעוררות, ההתחברות, השינוי, הם הנושאים המובילים.
ציורים אינטואיטיביים מלאי אנרגיה. הצורות הנעות בין המופשט לפיגורטיבי והצבעוניות המקרינה הרמוניה ושלווה.
מוטיב האור המופיע בציוריי, בציורים מופשטים, דרך ציורי העצים ונהרת האור המתגנבת בעלוותם ועד ציורי הסוסים, העיטים, הטובלים באור ומביעים את נושא הביחד, מקשר בין שמים לארץ, בין הקונקרטי לשמימי ובקרבתם לשמימי
ממחישים את עוצמתו וכוחו של האור, בקיום שמעבר למציאות הפיזית, כשהאור קורן מתוך הפנימיות.
בתהליך האמנותי שלי אני מתחברת לחוויה, מביאה לידי ביטוי את הכאב והפחד העולה,
ומאפשרת לאנרגיית ריפוי לעבור דרכי ולהיספג בציור.

הערות
* כתובת הדואר האלקטרוני לא תוצג באתר.